International RelationsIR forsideIR genereltIR-rapporterLink   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Internationale Relationer

Du kan også selv støtte med gaver fra Lions Gavebutik
Gaver givet til Lions Danmark kan fratrækkes på selvangivelsen efter ligningslovens paragraf 8A.
>> Besøg Lions Gavebutik

Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem IR-projekter indenfor følgende hovedområder:

1. Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
2. Udveksling og uddannelsestilbud
3. Venskabsklubber

Alle Lions klubber er forenet i Lions Clubs International, hvis slogan er "We Serve", og hvor en af formålsparagrafferne er at "fremme international forståelse mellem alle verdens folk".

Vi ønsker således at hjælpe andre mennesker, nationalt som internationalt, og vi har organisationsstrukturen til det, nemlig andre lokale lions-klubber i 194 lande, spredt ud over hele verden. Det kan måske synes som dråber i havet, hvis vi ønsker at hjælpe mennesker i nød med de mange og store problemer. Vi skal blot huske på, at små beløb i Danmark, på Færøerne og i Grønland kan udrette meget store ting i andre og i mindre velstillede lande.

Lions nyder ikke samme opmærksomhed i medierne som andre humanitære organisationer, hvilket kendskabet til vort internationale hjælpearbejde bærer præg af.

Lions indsats er præget af direkte samarbejde med lions-klubber i andre dele af verden, og vore administrative omkostninger er derfor ikke eksisterende. Lions kan med stolthed sige, at "én krone ind, er én krone ud", med andre ord, når vi gennem vore aktiviteter - uanset om det er loppemarked, tombolaer eller en af de mange andre ting som klubberne gennemfører, så går overskuddet ubeskåret til at opfylde organisationens formål.


 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark